Børns udvikling

Barnet i alderen 0-3 år gennemgår en stor udvikling. Det skal lære meget på kort tid og det har brug for nære voksne til at støtte sig. Jeg vil bl.a. have følgende fokuspunkter:

o Selvhjulpenhed – øve at barnet selv lærer at tage tøj af og på.
o Social kompetence – hjælpe til venskaber.
o Styrke barnets fin- og grovmotorik – spille puslespil, motorisk udfoldelse.
o Barnets sprogudvikling – synge sange med fagter, rim og remser og tegn til tale.
o At barnet lærer ansvar – dækker bord og rydder af, lærer at rydde op.
o At sætte grænser for sig selv – sige fra ved leg og i frustrationer.

Ved at arbejde med disse punkter, vil jeg kunne hjælpe barnet i dets udvikling af færdigheder og kompetencer. Dette vil være med til at give barnet succesoplevelser og øget selvværd, og derved give en indre styrke og tro på sig selv og egen kunnen. Er du el jeg bekymret over dit barns tale- sprogudvikling tager vi en snak. Sammen kan vi kontakte PPR, Pædagogisk Psykologisk rådgivning. Du har også mulighed for selv at kontakte de tværfaglige teams.