Arrangementer

Jeg vil tilslutte mig flere arrangementer i løbet af året, hvor også de 2 andre private børnepassere deltager. Vi bestræber os på at afholde:

o Forældrekaffe.
o Bedsteforældre dag.
o Jule forældre/bedsteforældre dag.
o Julegudstjeneste m/forældre og bedsteforældre.
o Sommerfest for forældre og børn.

Jeg vil sammen med dit barn bestræbe mig på at gøre besøg i dit barns kommende børnehave, så barnet bliver klar til overgangen. Dette i et godt samarbejde med den pågældende børnehave.